Słowo

waszą

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 21 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady