Słowo

wasze

(1 - 20) z 88

znaleziono łącznie 101 razy w 92 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 96 razy w 88 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 5 razy w 4 wersetach.

Przekłady