Słowo

waszych

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 60 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady