Słowo

waszym

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 28 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady