Słowo

we

(1 - 20) z 119

znaleziono łącznie 126 razy w 119 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 126 razy w 119 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady