Słowo

według

(1 - 20) z 204

znaleziono łącznie 236 razy w 212 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 228 razy w 204 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 8 razy w 8 wersetach.

Przekłady