Słowo

więc

(1 - 20) z 521

znaleziono łącznie 534 razy w 527 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 528 razy w 521 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady