Słowo

wiary

(1 - 20) z 79

znaleziono łącznie 83 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 82 razy w 79 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady