Słowo

wiedząc

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 43 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady