Słowo

wieki

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 40 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 8 razy w 8 wersetach.

Przekłady