Słowo

wielkim

(1 - 20) z 48

znaleziono łącznie 49 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 49 razy w 48 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady