Słowo

wiem

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 33 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady