Słowo

wierze

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 35 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady