Słowo

wodzie

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 9 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady