Słowo

wolę

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 29 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady