Słowo

wszystkich

(1 - 20) z 187

znaleziono łącznie 209 razy w 195 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 201 razy w 187 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 8 razy w 8 wersetach.

Przekłady