Słowo

wszystkim

(1 - 20) z 79

znaleziono łącznie 83 razy w 82 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 80 razy w 79 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady