Słowo

wy

(1 - 20) z 243

znaleziono łącznie 261 razy w 246 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 258 razy w 243 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady