Słowo

wypowiedź

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 23 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady