Słowo

z

(1 - 20) z 1143

znaleziono łącznie 1369 razy w 1158 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1352 razy w 1143 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 17 razy w 15 wersetach.

Przekłady