Słowo

z

(1 - 20) z 1145

znaleziono łącznie 1371 razy w 1160 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1354 razy w 1145 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 17 razy w 15 wersetach.

Przekłady