Słowo

złe

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 45 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady