Słowo

za

(1 - 20) z 204

znaleziono łącznie 242 razy w 212 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 232 razy w 204 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 10 razy w 8 wersetach.

Przekłady