Słowo

zarówno

(1 - 20) z 187

znaleziono łącznie 207 razy w 189 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 205 razy w 187 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady