Słowo

zaraz

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 90 razy w 90 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 90 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady