Słowo

zawołał

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 20 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady