Słowo

zdrowy

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 5 razy w 5 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady