Słowo

ze względu na

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 62 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady