Słowo

ziemi

(1 - 20) z 151

znaleziono łącznie 165 razy w 153 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 163 razy w 151 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady