Słowo

zna

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 18 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady