Słowo

znam

(1 - 20) z 30

znaleziono łącznie 32 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 30 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady