Słowo

zobaczyłem

(1 - 20) z 57

znaleziono łącznie 57 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 57 razy w 57 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady