Słowo

zwróćcie uwagę

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 11 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady