Inne Pisma - Strong

3361

(1 - 20) z 918

znaleziono łącznie 1089 razy w 949 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1041 razy w 918 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 0 wersecie, w innych pismach 35 razy w 31 wersetach.

Przekłady