Septuaginta - Strong

1119

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 39 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady