Septuaginta - Strong

3035

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 26 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady