Septuaginta - Strong

3745

(1 - 20) z 461

znaleziono łącznie 619 razy w 569 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 115 razy w 104 wersetach, w Septuagincie 500 razy w 461 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady