Septuaginta - Strong

4154

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 8 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady