Septuaginta - Strong

4334

(1 - 20) z 79

znaleziono łącznie 167 razy w 165 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 86 razy w 85 wersetach, w Septuagincie 80 razy w 79 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady