Septuaginta - Strong

5207

(761 - 780) z 3346

znaleziono łącznie 4832 razy w 3698 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 382 razy w 348 wersetach, w Septuagincie 4446 razy w 3346 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady