Strong

1011

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 59 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 50 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady