Strong

1014

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 112 razy w 106 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 78 razy w 72 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady