Strong

102

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 26 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 16 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady