Strong

1023

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 106 razy w 101 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 103 razy w 98 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady