Strong

105

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 30 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady