Strong

106

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 59 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 50 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady