Strong

1064

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 68 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 56 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady