Strong

1065

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 2808 razy w 2474 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 2796 razy w 2462 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady