Strong

1074

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 222 razy w 178 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 180 razy w 141 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady