Strong

1078

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 42 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady