Strong

1080

(1 - 20) z 65

znaleziono łącznie 334 razy w 234 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 97 razy w 65 wersetach, w Septuagincie 231 razy w 163 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady